Vonnissen online dating

De rechters van een gerechtshof worden 'raadsheer' genoemd.

Een raadsheer kan een man of een vrouw zijn: een vrouwelijke raadsheer wordt niet raadsvrouw of raadsdame genoemd.

Partijen die het niet eens zijn met een uitspraak van het gerechtshof kunnen op de griffie van het gerechtshof beroep in cassatie instellen, waarna de zaak wordt voorgelegd aan de Hoge Raad.

Deze instantie beoordeelt echter alleen of het recht juist is toegepast en of de uitspraak van het hof voldoende is gemotiveerd.

Klachten over eventuele valse gronden is onmogelijk. Na het gerechtshof volgt alleen de Hoge Raad als mogelijkheid.

Er zijn in Nederland vier gerechtshoven: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en 's-Hertogenbosch.

De vergelijkbare rechterlijke instantie in Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het gerechtshof is in beginsel niet gebonden aan de uitspraak van de rechtbank.

Iemand die in eerste instantie is veroordeeld, kan dus worden vrijgesproken, maar ook een hogere straf krijgen.

Search for vonnissen online dating:

vonnissen online dating-47vonnissen online dating-9vonnissen online dating-73

Het gerechtshof kan bevelen dat tot vervolging moet worden overgegaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “vonnissen online dating”